ค้นหา

ทำเนียบสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม สมาชิกสามัญ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่กลองคอนกรีต

 • สมาชิกสามัญ
  1. คุณอุทัย ดำรงธรรม 2. คุณรุ่งธรรม ดำรงธรรม 3. คุณวรรณา ดำรงธรรม
  76/6 ม.6 ถ.พระราม 2 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
  0-3477-0053, 0-3477-0116
  0-3477-0274
  โรงงานผลิตคอนกรีต อัดแรง ตาม ม.อ.ก.

บริษัท เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด

 • สมาชิกสามัญ
  1. คุณวิจัย วิสุทธิไกรสีห์ 2. คุณณัฐพล วิสุทธิไกรสีห์ 3. คุณบุญชัย ทัศนอุไรรัตน์
  65 ม.5 ถ.พระราม 2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
  0-3477-2044
  0-3477-2042
  http://www.asiatic.co.th
  อาหารกระป๋อง น้ำผลไม้กระป๋อง
  สน.4128

บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด

 • สมาชิกสามัญ
  1. คุณนเวช วัฒนลาภมงคล 2. คุณยุทธพงศ์ กฤตยาเกีรณ 3. คุณเชวง จริยะพิสุทธิ์ 4. คุณวันชัย อินทรพันธ์
  79 ม.6 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ กม.35 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
  0-3474-7020
  0-3474-7020
  ท่ออุปกรณ์เหล็กเหนียว
  สน.5980

บริษัท เกรทเซ็นทรัล (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด

 • สมาชิกสามัญ
  1. คุณสมศักดิ์ คล้ายเมือง 2. คุณนวศร นันทวรรณกร 3. คุณอมรัตน์ เปี่ยมคุ้ม
  51/6 ม.3 ถ.เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
  0-2894-8833-8
  0-2892-3953
  http://www.greatcentral.co.th
  แปรรูปโลหะ
  สน.6139

บริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

 • สมาชิกสามัญ
  1. คุณพีระพงศ์ วรรณเจริญ 2. คุณนันทวัน รุจิวงศ์ 3. คุณธานินทร์ รุ่งรัชกานนท์
  69/5 ม.5 ถ.พระราม 2 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
  0-3473-1331-2
  0-3473-1334
  http://www.smpfood.com
  ห้องเย็น แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง
  สน.6851

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด

 • สมาชิกสามัญ
  1. คุณดนัย จุลชาต 2. คุณจามร จุลชาต 3. คุณประเสริฐ เลิศมลมาศ
  838 ถ.เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
  02-4384280
  02-8601353
  http://www.prepack.co.th
  ฟิล์มและถุงพลาสติก
  สน.751

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกสยามเม็ททัลเวิร์คส์

 • สมาชิกสามัญ
  1. คุณไชยวัฒน์ จุลพรรณศักดิ์ 2. คุณบุษบา จุลพรรณศักดิ์ 3. คุณสมพงษ์ จุลพรรณศักดิ์
  128 ม.6 ถ.พระราม 2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
  0-2416-8985-8
  0-3477-2078
  แปรรูปโลหะ
  สน.7515

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียมโชติวิฒน์นครปฐม

 • สมาชิกสามัญ
  1. คุณไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์ 2. คุณธนารักษ์ ไทยเจียมอารีย์ 3. คุณนพดล ไทยเจียมอารีย์
  149/1-4 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  0-3471-2513
  0-3471-3128
  แปรรูปโลหะ
  สน.7544

หจก. โรงงานน้ำปลาฉั่วฮะเส็ง (ตราหอยหลอด)

 • สมาชิกสามัญ
  1. คุณธีรวัฒน์ โสภณไชยวัฒน์ 2. คุณสิริภัสสร โสภณไชยวัฒน์ 3. คุณไชยวัฒน์ ไชยประยา
  1 ม.1 ถ.พระราม 2 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
  0-3471-2494
  0-3471-2495
  น้ำปลา , น้ำส้มสายชู
  สน.7545

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาป่นขันติชัย

 • สมาชิกสามัญ
  1. คุณทรงยศ ลิ้มสมบัติอนันต์
  203 ม.1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
  0-3471-1272
  0-3471-2016
  ปลาป่น
  สน.7546

หจก. โรงงานน้ำตาลสดสเตอริไลส์

 • สมาชิกสามัญ
  1. คุณบุญมาก ลิ้มไพบูลย์ 2. คุณบุญรัตน์ ลิ้มไพบูลย์ 3. คุณชาญเดช ลิ้มไพบูลย์
  15 ม. 4 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
  0-3476-9154-5
  0-3476-9156
  เครื่องดื่มและน้ำตาลสด บรรจุขวด
  สน.7548

บริษัท เจ.ดี.ฟู้ดโปรดักท์ส จำกัด

 • สมาชิกสามัญ
  1. คุณจรัญ สมภูมิ 2. คุณสุดศรี หอสัจจกุล
  56/2 ม.4 ถ.ลาดเป้ง-บางตะบูน ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
  0-3471-7256
  0-3475-6256
  http://www.kin-dee.com
  ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ อบแห้ง เครื่องปรุงรส
  สน.7549

บริษัท อุตสาหกรรมแม่กลองการเกษตร จำกัด

 • สมาชิกสามัญ
  1. คุณทรงธรรม ทรงธรรมวัฒน์ 2. คุณทรงคุณ ทรงธรรมวัฒน์ 3. คุณวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญ
  5/1 ม.1 ถ.ทรงธรรม ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
  0-3471-6147
  0-3471-6146
  เครื่องดื่มน้ำผลไม้ ในภาชนะที่ปิดสนิท
  สน.7550

บริษัท ห้องเย็นดวงใจสมุทร จำกัด

 • สมาชิกสามัญ
  1. คุณเบ็ญจางค์ สกุลหลิม 2. คุณสมชาย บูรณะโอสถ 3. คุณปราณี วนาดรวรวิศาล
  944/1 ถ.ราชญาติรักษา ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
  0-3471-1453
  0-3471-1859
  ห้องเย็นเก็บสัตว์น้ำ ปลาทูแช่เข็ง
  สน.7551

บริษัท โชคชัยทิพรัตน์ คอนกรีต จำกัด

 • สมาชิกสามัญ
  1. คุณศุภฤกษ์ เหลืองโชคชัย 2. คุณประกิต พีระเกตุ 3. คุณสำราญ เหลืองโชคชัย
  157 ม.11 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
  0-3472-0264-6
  0-3472-0266
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต อัดแรง
  สน.7552

บริษัท บุญประเสริฐ คอนเฟ็คชั่นเนอรี่ จำกัด

 • สมาชิกสามัญ
  1. คุณฐณัตพล กาญจโนฬาร 2. คุณชุมพล กาญจโนฬาร 3. คุณสัญญา จวนงาม
  0-3475-1235
  0-3475-1495
  http://www.boonprasert.com
  ลูกกวาดและทอฟฟี่
  สน.7553

บริษัท พิถยไชยพิมาน จำกัด

 • สมาชิกสามัญ
  1. คุณพิสิษฐ์ พิถยชุณพงศ์ 2. คุณจิราวรรณ ตั้งประเสริฐ 3. คุณสุรีรัตน์ สาครมณีรัตน์
  146/11 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
  0-3471-3090
  0-3471-8588
  เส้นก๋วยเตี๋ยว
  สน.7555

บริษัท โชคนาวี ห้องเย็น จำกัด

 • สมาชิกสามัญ
  1. คุณไมตรี ซิ้มสกุล 2. คุณนิพนธ์ ซิ้มสกุล 3. คุณนกเล็ก ซิ้มสกุล
  88/8 หมู่ 5 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
  0-3471-1348
  034-713125
  น้ำปลา
  สน.7558

บริษัท สุรใจ อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

 • สมาชิกสามัญ
  1. คุณจิรพงษ์ เอกปัญญาสกุล 2. คุณกบินทร์ เอกปัญญาสกุล 3. คุณสุรพงศ์ เอกปัญญาสกุล
  12/1 ม.6 ถ.พระราม 2 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
  0-3471-5077
  0-3477-3564
  อาหารกระป๋อง ปลากระป๋อง
  สน.7560

บริษัท พีไอเอฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 • สมาชิกสามัญ
  1. คุณบุญลือ คงยนตร์ 2. คุณสุวันชัย เนืองวัฒนา 3. คุณวิภา สิงห์เล็ก
  137/1 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
  0-3471-3475
  0-3471-5475
  เชื่อมโลหะ กลึง
  สน.7561

บริษัท ไทยสแตนดาร์ด สเตนเลส จำกัด

 • สมาชิกสามัญ
  1. คุณสุพจน์ สิริธนาโชติ
  28/1 ม.5 ถ.พระราม 2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
  0-3470-1585-8
  0-3470-1589
  รับหล่องานสเตนเลส ทุกชนิด
  สน.7562

บริษัท สหชัยซีฟู้ด จำกัด

 • สมาชิกสามัญ
  1. คุณกำชัย รังสิยานันต์ 2. คุณสมชัย ไกรถิ่น 3. คุณศิริพร เยื้องกราย
  208/1 ม.1 ถ.วิธานวิถี ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
  0-3471-3884
  0-3472-34790
  อาหารแช่แข็ง
  สน.7563

บริษัท สมบูรณ์พัฒนาสเตนเลส (1999) จำกัด

 • สมาชิกสามัญ
  1. คุณปรีชา สมบูรณ์ 2. คุณอวิรุทธ์ สมบูรณ์ 3. คุณณัฐพร ถาวรรัตน์
  54/1 ม.10 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
  0-3471-8234-5
  0-3472-5238
  http://www.sbp1999.com
  เครื่องครัวสเตนเลส
  สน.7565

บริษัท แม่กลองฟู้ดส์ จำกัด

 • สมาชิกสามัญ
  1. คุณกำชัย รังสิยานันท์ 2. คุณสมชัย ไกรถิ่น 3. คุณวรพงษ์ จงอ่อน
  208/1 ม.1 ถ.วิธานวิถี ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
  0-3472-3491-5
  0-3472-3490
  อาหารทะเลแช่แข็งส่งออก
  สน.7569

บริษัท บุญพงษ์ ซีฟู้ด จำกัด

 • สมาชิกสามัญ
  1. คุณวรวุฒิ สกาวรัตนากุล 2. คุณเพียงใจ สกาวรัตนากุล 3. คุณวุฒิภา สกาวรัตนากุล
  50/13-15 ซ.เจริญกรุง ถ.เจริญกรุง แขวงสาธร เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  0-2212-9633-4
  0-2675-6955
  ลูกชิ้น
  สน.7570

บริษัท สมุทรสงคราม คอนกรีต จำกัด

 • สมาชิกสามัญ
  1. คุณรัชนีวรรณ บุญชู
  42/6 ม.4 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
  0-3471-2379
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
  สน.7573

บริษัท เชี่ยวชาญชัยค้าไม้ จำกัด

 • สมาชิกสามัญ
  1. คุณกัมพล ผาติกุลดิลก 2. คุณวิศาล เจียรพัทนรักษ์ 3. คุณเมธาวี เหล่าวิวัฒน์วงศ์
  156 ม.1 ต.บางแก้ว อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
  0-3471-2937
  0-3471-4345
  ไม้แปรรูป
  สน.7575

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุจโอฬาร

 • สมาชิกสามัญ
  1. คุณศุภวัฒน์ รุจโอฬาร
  81/1 ม.9 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.บางแก้วอ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
  0-3477-3664
  0-3477-3666
  http://www.rujoran.com
  ตู้รถห้องเย็น
  สน.8236

บริษัท รุ่งมณีอินดัสเตรียล จำกัด

 • สมาชิกสามัญ
  1. คุณวินัย รุ่งฤทธิเดช
  40/6 ม.5 ถ.พระราม 2 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
  0-3473-6407
  0-3473-6626
  สมอเรือ รอกประมง อุปกรณ์ที่ทำด้วยโลหะ
  สน.8511