ค้นหา

Maeklong Argo Industrial

บริษัท อุตสาหกรรมแม่กลองการเกษตร จำกัด +  

ชื่อ: 
1. คุณทรงธรรม ทรงธรรมวัฒน์ 2. คุณทรงคุณ ทรงธรรมวัฒน์ 3. คุณวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญ
ประเภทสมาชิก: 
สมาชิกสามัญ
บริษัท: 
บริษัท อุตสาหกรรมแม่กลองการเกษตร จำกัด
ที่อยู่: 
5/1 ม.1 ถ.ทรงธรรม ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์: 
0-3471-6147
โทรสาร: 
0-3471-6146
อีเมล: 
maeklongargo@ss-fti.com
ผลิตภัณฑ์: 
เครื่องดื่มน้ำผลไม้ ในภาชนะที่ปิดสนิท
หมายเลขสมาชิก: 
สน.7550