ค้นหา

Plapon Khanti Chai

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาป่นขันติชัย

ชื่อ: 
1. คุณทรงยศ ลิ้มสมบัติอนันต์
ประเภทสมาชิก: 
สมาชิกสามัญ
บริษัท: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาป่นขันติชัย
ที่อยู่: 
203 ม.1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์: 
0-3471-1272
โทรสาร: 
0-3471-2016
อีเมล: 
plaponkhantichai@ss-fti.com
ผลิตภัณฑ์: 
ปลาป่น
หมายเลขสมาชิก: 
สน.7546