ค้นหา

Sugar Fresh Sterilize Factory

หจก. โรงงานน้ำตาลสดสเตอริไลส์ +  

ชื่อ: 
1. คุณบุญมาก ลิ้มไพบูลย์ 2. คุณบุญรัตน์ ลิ้มไพบูลย์ 3. คุณชาญเดช ลิ้มไพบูลย์
ประเภทสมาชิก: 
สมาชิกสามัญ
บริษัท: 
หจก. โรงงานน้ำตาลสดสเตอริไลส์
ที่อยู่: 
15 ม. 4 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โทรศัพท์: 
0-3476-9154-5
โทรสาร: 
0-3476-9156
อีเมล: 
sugarfresh@ss-fti.com
ผลิตภัณฑ์: 
เครื่องดื่มและน้ำตาลสด บรรจุขวด
หมายเลขสมาชิก: 
สน.7548