ค้นหา

บริษัท บุญประเสริฐ คอนเฟ็คชั่นเนอรี่ จำกัด

ประเภทสมาชิก: 
สมาชิกสามัญ
บริษัท: 
บริษัท บุญประเสริฐ คอนเฟ็คชั่นเนอรี่ จำกัด
ที่อยู่: 
1. คุณฐณัตพล กาญจโนฬาร 2. คุณชุมพล กาญจโนฬาร 3. คุณสัญญา จวนงาม
โทรศัพท์: 
0-3475-1235
โทรสาร: 
0-3475-1495
อีเมล: 
boonprasert@ss-fti.com
ผลิตภัณฑ์: 
ลูกกวาดและทอฟฟี่
หมายเลขสมาชิก: 
สน.7553