ค้นหา

บริษัท เจ.ดี.ฟู้ดโปรดักท์ส จำกัด

ชื่อ: 
1. คุณจรัญ สมภูมิ 2. คุณสุดศรี หอสัจจกุล
ประเภทสมาชิก: 
สมาชิกสามัญ
บริษัท: 
บริษัท เจ.ดี.ฟู้ดโปรดักท์ส จำกัด
ที่อยู่: 
56/2 ม.4 ถ.ลาดเป้ง-บางตะบูน ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์: 
0-3471-7256
โทรสาร: 
0-3475-6256
อีเมล: 
jdfood@ss-fti.com
ผลิตภัณฑ์: 
ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ อบแห้ง เครื่องปรุงรส
หมายเลขสมาชิก: 
สน.7549