ค้นหา

บริษัท โชคชัยทิพรัตน์ คอนกรีต จำกัด

ชื่อ: 
1. คุณศุภฤกษ์ เหลืองโชคชัย 2. คุณประกิต พีระเกตุ 3. คุณสำราญ เหลืองโชคชัย
ประเภทสมาชิก: 
สมาชิกสามัญ
บริษัท: 
บริษัท โชคชัยทิพรัตน์ คอนกรีต จำกัด
ที่อยู่: 
157 ม.11 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์: 
0-3472-0264-6
โทรสาร: 
0-3472-0266
อีเมล: 
chokchaithiprat@ss-fti.com
ผลิตภัณฑ์: 
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต อัดแรง
หมายเลขสมาชิก: 
สน.7552