ค้นหา

บริษัท ไทยสแตนดาร์ด สเตนเลส จำกัด

ชื่อ: 
1. คุณสุพจน์ สิริธนาโชติ
ประเภทสมาชิก: 
สมาชิกสามัญ
บริษัท: 
บริษัท ไทยสแตนดาร์ด สเตนเลส จำกัด
ที่อยู่: 
28/1 ม.5 ถ.พระราม 2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์: 
0-3470-1585-8
โทรสาร: 
0-3470-1589
อีเมล: 
tss@ss-fti.com
ผลิตภัณฑ์: 
รับหล่องานสเตนเลส ทุกชนิด
หมายเลขสมาชิก: 
สน.7562

 

+