ค้นหา

Fish Sauce Suwan Factory

โรงงานน้ำปลาจักรสุวรรณ +  

ชื่อ: 
1. คุณเอก ล้อทอง
ประเภทสมาชิก: 
สมาชิกสมทบ
บริษัท: 
โรงงานน้ำปลาจักรสุวรรณ
ที่อยู่: 
1/2 หมู่ 1 ต.บางแก้วอ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์: 
0-3471-1129, 0-3471-1619
โทรสาร: 
0-3471-1128
อีเมล: 
jaksuwan@ss-fti.com
ผลิตภัณฑ์: 
น้ำปลา