ค้นหา

บริษัท เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด

ชื่อ: 
1. คุณวิจัย วิสุทธิไกรสีห์ 2. คุณณัฐพล วิสุทธิไกรสีห์ 3. คุณบุญชัย ทัศนอุไรรัตน์
ประเภทสมาชิก: 
สมาชิกสามัญ
บริษัท: 
บริษัท เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด
ที่อยู่: 
65 ม.5 ถ.พระราม 2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์: 
0-3477-2044
โทรสาร: 
0-3477-2042
อีเมล: 
asiatic@ss-fti.com
ผลิตภัณฑ์: 
อาหารกระป๋อง น้ำผลไม้กระป๋อง
หมายเลขสมาชิก: 
สน.4128