ค้นหา

Boonpong Seafood

บริษัท บุญพงษ์ ซีฟู้ด จำกัด +  

ชื่อ: 
1. คุณวรวุฒิ สกาวรัตนากุล 2. คุณเพียงใจ สกาวรัตนากุล 3. คุณวุฒิภา สกาวรัตนากุล
ประเภทสมาชิก: 
สมาชิกสามัญ
บริษัท: 
บริษัท บุญพงษ์ ซีฟู้ด จำกัด
ที่อยู่: 
50/13-15 ซ.เจริญกรุง ถ.เจริญกรุง แขวงสาธร เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 
0-2212-9633-4
โทรสาร: 
0-2675-6955
อีเมล: 
boonpong@ss-fti.com
ผลิตภัณฑ์: 
ลูกชิ้น
หมายเลขสมาชิก: 
สน.7570