ค้นหา

PIF Engineering

บริษัท พีไอเอฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด +  

ชื่อ: 
1. คุณบุญลือ คงยนตร์ 2. คุณสุวันชัย เนืองวัฒนา 3. คุณวิภา สิงห์เล็ก
ประเภทสมาชิก: 
สมาชิกสามัญ
บริษัท: 
บริษัท พีไอเอฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ที่อยู่: 
137/1 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์: 
0-3471-3475
โทรสาร: 
0-3471-5475
อีเมล: 
pif@ss-fti.com
ผลิตภัณฑ์: 
เชื่อมโลหะ กลึง
หมายเลขสมาชิก: 
สน.7561