ค้นหา

Rungmanee Industrial

บริษัท รุ่งมณีอินดัสเตรียล จำกัด +  

ชื่อ: 
1. คุณวินัย รุ่งฤทธิเดช
ประเภทสมาชิก: 
สมาชิกสามัญ
บริษัท: 
บริษัท รุ่งมณีอินดัสเตรียล จำกัด
ที่อยู่: 
40/6 ม.5 ถ.พระราม 2 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์: 
0-3473-6407
โทรสาร: 
0-3473-6626
อีเมล: 
rungmanee@ss-fti.com
ผลิตภัณฑ์: 
สมอเรือ รอกประมง อุปกรณ์ที่ทำด้วยโลหะ
หมายเลขสมาชิก: 
สน.8511