ค้นหา

Duangchai Samut

บริษัท ห้องเย็นดวงใจสมุทร จำกัด +  

ชื่อ: 
1. คุณเบ็ญจางค์ สกุลหลิม 2. คุณสมชาย บูรณะโอสถ 3. คุณปราณี วนาดรวรวิศาล
ประเภทสมาชิก: 
สมาชิกสามัญ
บริษัท: 
บริษัท ห้องเย็นดวงใจสมุทร จำกัด
ที่อยู่: 
944/1 ถ.ราชญาติรักษา ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์: 
0-3471-1453
โทรสาร: 
0-3471-1859
อีเมล: 
duangchaisamut@ss-fti.com
ผลิตภัณฑ์: 
ห้องเย็นเก็บสัตว์น้ำ ปลาทูแช่เข็ง
หมายเลขสมาชิก: 
สน.7551