ค้นหา

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด

ชื่อ: 
1. คุณดนัย จุลชาต 2. คุณจามร จุลชาต 3. คุณประเสริฐ เลิศมลมาศ
ประเภทสมาชิก: 
สมาชิกสามัญ
บริษัท: 
บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด
ที่อยู่: 
838 ถ.เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์: 
02-4384280
โทรสาร: 
02-8601353
อีเมล: 
prepack@ss-fti.com
ผลิตภัณฑ์: 
ฟิล์มและถุงพลาสติก
หมายเลขสมาชิก: 
สน.751