ค้นหา

Creat Central

บริษัท เกรทเซ็นทรัล (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด

ชื่อ: 
1. คุณสมศักดิ์ คล้ายเมือง 2. คุณนวศร นันทวรรณกร 3. คุณอมรัตน์ เปี่ยมคุ้ม
ประเภทสมาชิก: 
สมาชิกสามัญ
บริษัท: 
บริษัท เกรทเซ็นทรัล (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
ที่อยู่: 
51/6 ม.3 ถ.เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์: 
0-2894-8833-8
โทรสาร: 
0-2892-3953
อีเมล: 
creatcentral@ss-fti.com
ผลิตภัณฑ์: 
แปรรูปโลหะ
หมายเลขสมาชิก: 
สน.6139