ค้นหา

Pitaya Chai Phiman

บริษัท พิถยไชยพิมาน จำกัด +  

ชื่อ: 
1. คุณพิสิษฐ์ พิถยชุณพงศ์ 2. คุณจิราวรรณ ตั้งประเสริฐ 3. คุณสุรีรัตน์ สาครมณีรัตน์
ประเภทสมาชิก: 
สมาชิกสามัญ
บริษัท: 
บริษัท พิถยไชยพิมาน จำกัด
ที่อยู่: 
146/11 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์: 
0-3471-3090
โทรสาร: 
0-3471-8588
อีเมล: 
pitaya@ss-fti.com
ผลิตภัณฑ์: 
เส้นก๋วยเตี๋ยว
หมายเลขสมาชิก: 
สน.7555