ค้นหา

Eak Siam Metal Work

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกสยามเม็ททัลเวิร์คส์

ชื่อ: 
1. คุณไชยวัฒน์ จุลพรรณศักดิ์ 2. คุณบุษบา จุลพรรณศักดิ์ 3. คุณสมพงษ์ จุลพรรณศักดิ์
ประเภทสมาชิก: 
สมาชิกสามัญ
บริษัท: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกสยามเม็ททัลเวิร์คส์
ที่อยู่: 
128 ม.6 ถ.พระราม 2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์: 
0-2416-8985-8
โทรสาร: 
0-3477-2078
อีเมล: 
eaksiam@ss-fti.com
ผลิตภัณฑ์: 
แปรรูปโลหะ
หมายเลขสมาชิก: 
สน.7515