ค้นหา

คณะกรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม วาระปี 2559-2561

ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม

 • รูปภาพของ weeranij
  ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม
  บริษัท อุตสาหกรรมแม่กลองการเกษตร จำกัด
  5/1 หมู่ 1 ถ.ทรงธรรม ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
  0-3471-6147
  0-3471-6146
  ผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้ในภาชนะที่ปิดสนิท
  005

รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม

 • รูปภาพของ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
  รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม
  หจก.โรงงานน้ำตาลสดสเตอริไลส์
  970/15 ถ.ราชญาติรักษา ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 • รูปภาพของ wittaya
  รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม
  บจก.กุหลาบฟู้ดส์
 • รูปภาพของ tnanutpol
  รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม
  บริษัท บุญประเสริฐ คอนเฟ็คชั่นเนอรี่ จำกัด
  31 ถ.ประชาอุทิศ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
  0-3475-1235
  0-3475-1495
  ผลิตลูกอม
  006

เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม

 • รูปภาพของ supachai
  เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม
  หจก.น้ำแข็งแม่กลอง

รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม

 • รูปภาพของ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
  รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม
  บริษัท สมบูรณ์พัฒนาสเตนเลส จำกัด

เหรัญญิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม

 • รูปภาพของ phisit
  เหรัญญิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม
  บริษัท พิถยไชยพิมาน จำกัด
  146/11 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
  0-3471-3090
  0-3471-8588
  ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว
  008

ประชาสัมพันธ์สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม

 • รูปภาพของ jarun
  ประชาสัมพันธ์สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม
  บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด
  56/2 หมู่ 4 ถ.ลาดเป้ง-บางตะบูน ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
  0-3471-7256
  0-3475-6256
  ผลิตผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์อบแห้ง เครื่องปรุงรส
  013

ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม

 • รูปภาพของ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
  ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม
  บริษัท แสงไทยตราพระ จำกัด
 • รูปภาพของ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
  ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม
  บริษัท แม่กลองฟู้ดส์ จำกัด
 • รูปภาพของ pranee
  ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม
  บริษัท ห้องเย็นดวงใจสมุทร จำกัด
  944/1 ถ.ราชญาติรักษา ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
  0-3471-1453
  0-3471-1859
  ทำห้องเย็นเก็บสัตว์น้ำ, ปลาทูแช่แข็ง
  004
 • รูปภาพของ supoj
  ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม
  บริษัท ไทยแสตนดาร์ด สเตนเลส จำกัด
  28/1 หมู่ 5 ถ.พระราม 2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
  0-3470-1585-8
  0-3470-1589
  รับหล่องานสเตนเลสทุกชนิด
  003
 • รูปภาพของ uthai
  ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่กลองคอนกรีต
  76/6 หมู่ 6 ถ.พระราม 2 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
  0-3477-0053-770116
  0-3477-0274
  ผลิตคอนกรีตอัดแรง ตาม ม.อ.ก.
  002
 • รูปภาพของ suparerk
  ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม
  บริษัท โชคชัยทิพรัตน์ คอนกรีต จำกัด
  157 หมู่ 11 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
  0-3472-0264-6
  0-3472-0266
  ผลิตคอนกรีตอัดแรง เช่น เสาเข็ม
  011

กรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม

 • รูปภาพของ boonlur
  กรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม
  บริษัท พีไอเอฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  137/1 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75110
  0-3471-3475
  0-3471-3475
  เชื่อมโลหะ กลึง
  012
 • รูปภาพของ nawech
  กรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม
  บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด
  79 หมู่ 6 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
  0-3474-7020
  0-3474-7020
  ผลิตแปรรูปโลหะ
  015
 • รูปภาพของ chaiwat
  กรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกสยามเม็ททัลเวิร์คส์
  128 หมู่ 6 ถ.พระราม 2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
  0-2416-8985-8
  0-3477-2078
  ผลิตแปรรูปโลหะ
  017
 • รูปภาพของ worraphong
  กรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม
  หจก.โรงน้ำปลาแสงไทย(เก่า)
 • รูปภาพของ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
  กรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม
  หจก.รุจโอฬาร

เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม

 • รูปภาพของ chanang
  เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม
  สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม
  970/15 ถ.ราชญาติรักษา ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
  0-3471-2876
  0-3471-2876
  018