ค้นหา

Chiaochanchai Khamai

บริษัท เชี่ยวชาญชัยค้าไม้ จำกัด +  

ชื่อ: 
1. คุณกัมพล ผาติกุลดิลก 2. คุณวิศาล เจียรพัทนรักษ์ 3. คุณเมธาวี เหล่าวิวัฒน์วงศ์
ประเภทสมาชิก: 
สมาชิกสามัญ
บริษัท: 
บริษัท เชี่ยวชาญชัยค้าไม้ จำกัด
ที่อยู่: 
156 ม.1 ต.บางแก้ว อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์: 
0-3471-2937
โทรสาร: 
0-3471-4345
อีเมล: 
chiaochanchai@ss-fti.com
ผลิตภัณฑ์: 
ไม้แปรรูป
หมายเลขสมาชิก: 
สน.7575