ค้นหา

Choknawi

บริษัท โชคนาวี ห้องเย็น จำกัด +  

ชื่อ: 
1. คุณไมตรี ซิ้มสกุล 2. คุณนิพนธ์ ซิ้มสกุล 3. คุณนกเล็ก ซิ้มสกุล
ประเภทสมาชิก: 
สมาชิกสามัญ
บริษัท: 
บริษัท โชคนาวี ห้องเย็น จำกัด
ที่อยู่: 
88/8 หมู่ 5 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์: 
0-3471-1348
โทรสาร: 
034-713125
อีเมล: 
choknawi@ss-fti.com
ผลิตภัณฑ์: 
น้ำปลา
หมายเลขสมาชิก: 
สน.7558