ค้นหา

ทำเนียบสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม สมาชิกสมทบ

โรงงานน้ำปลาจักรสุวรรณ

 • สมาชิกสมทบ
  1. คุณเอก ล้อทอง
  1/2 หมู่ 1 ต.บางแก้วอ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
  0-3471-1129, 0-3471-1619
  0-3471-1128
  น้ำปลา

บริษัท จีเอสเอ็มมารีนซัพพลาย จำกัด

 • สมาชิกสมทบ
  1. คุณเจตต์จิณณ์ เชาวน์สุขุม
  112/385 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
  0-2415-8502
  0-2415-1198
  อุปกรณ์ประมง

คุณ ศศิธร มณีกอบกุลวงศ์

 • สมาชิกสมทบ
  คุณ ศศิธร มณีกอบกุลวงศ์
  39/1 ม.6 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
  081-8466416
  ทบ.1078