ค้นหา

SMP Food Product

บริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

ชื่อ: 
1. คุณพีระพงศ์ วรรณเจริญ 2. คุณนันทวัน รุจิวงศ์ 3. คุณธานินทร์ รุ่งรัชกานนท์
ประเภทสมาชิก: 
สมาชิกสามัญ
บริษัท: 
บริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
ที่อยู่: 
69/5 ม.5 ถ.พระราม 2 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์: 
0-3473-1331-2
โทรสาร: 
0-3473-1334
อีเมล: 
smpfood@ss-fti.com
ผลิตภัณฑ์: 
ห้องเย็น แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง
หมายเลขสมาชิก: 
สน.6851