ค้นหา

GSM Marine Supply

บริษัท จีเอสเอ็มมารีนซัพพลาย จำกัด

ชื่อ: 
1. คุณเจตต์จิณณ์ เชาวน์สุขุม
ประเภทสมาชิก: 
สมาชิกสมทบ
บริษัท: 
บริษัท จีเอสเอ็มมารีนซัพพลาย จำกัด
ที่อยู่: 
112/385 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 
0-2415-8502
โทรสาร: 
0-2415-1198
อีเมล: 
gsm@ss-fti.com
ผลิตภัณฑ์: 
อุปกรณ์ประมง