ค้นหา

Chiamchotwit Nakhonpathom

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียมโชติวิฒน์นครปฐม

ชื่อ: 
1. คุณไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์ 2. คุณธนารักษ์ ไทยเจียมอารีย์ 3. คุณนพดล ไทยเจียมอารีย์
ประเภทสมาชิก: 
สมาชิกสามัญ
บริษัท: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียมโชติวิฒน์นครปฐม
ที่อยู่: 
149/1-4 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 
0-3471-2513
โทรสาร: 
0-3471-3128
อีเมล: 
jcp@ss-fti.com
ผลิตภัณฑ์: 
แปรรูปโลหะ
หมายเลขสมาชิก: 
สน.7544