ค้นหา

Maeklong Concrete

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่กลองคอนกรีต +  

ชื่อ: 
1. คุณอุทัย ดำรงธรรม 2. คุณรุ่งธรรม ดำรงธรรม 3. คุณวรรณา ดำรงธรรม
ประเภทสมาชิก: 
สมาชิกสามัญ
บริษัท: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่กลองคอนกรีต
ที่อยู่: 
76/6 ม.6 ถ.พระราม 2 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์: 
0-3477-0053, 0-3477-0116
โทรสาร: 
0-3477-0274
อีเมล: 
mkc@ss-fti.com
ผลิตภัณฑ์: 
โรงงานผลิตคอนกรีต อัดแรง ตาม ม.อ.ก.